Karty Pływackie

Egzamin na Kartę Pływacką

 Kartę Pływacką może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący:

– Przepłynięcie w wodzie stojącej dystansu 200 m w dowolny sposób i dowolnym czasie, w tym przynajmniej 50 m stylem grzbietowym, albo przepłynięcie z prądem wody 400 m w dowolnym czasie i w dowolny sposób, w tym przynajmniej 100 m stylem grzbietowym.

– Wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m.

– Przepłynięcie pod lustrem wody przynajmniej 5 m w wodzie stojącej lub 15 m z prądem wody – start z wody.

Cena karty pływackiej wynosi 25 PLN.

Egzaminowany uiszcza opłatę po zdaniu egzaminu, przystąpienie do egzaminu jest bezpłatne.

 Egzamin na Specjalną Kartę Pływacką tzw. „żółty czepek”

 Specjalną Kartę Pływacką może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący:

– Przepłynięcie 1500 m w wodzie stojącej co najmniej dwoma stylami, w tym co najmniej po 200 m stylem dowolnym i grzbietowym.

– Wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m.

– Przepłynięcie pod wodą 15 m, z nurkowaniem na głębokość co najmniej 3 m (start z powierzchni wody).

Cena specjalnej karty pływackiej wynosi 40 PLN (w cenie karta oraz czepek)

Egzaminowany uiszcza opłatę po zdaniu egzaminu, przystąpienie do egzaminu jest bezpłatne.

 Egzaminy odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 9:40 na Pływalni przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku.

Komentowanie jest wyłączone